Ногоон гариг-Ногоон ирээдүй ТББ


“Цагаан хоол-Ногоон гариг” ТББ нь цаашид “Ногоон гариг-Ногоон ирээдүй” нэртэйгээр нийгэмд чиглэсэн үйл ажиллагааг явуулахаар боллоо.

“Ногоон гариг-Ногоон ирээдүй”  ТББ нь нийгэмд ногоон хөгжлийн үзэл баримтлалтыг төлөвшүүлэх, тогтвортой хөгжил болоод байгаль хамгаалалд байгууллага, иргэдийн оролцоог  нэмэгдүүлэх, хүрээлэн буй орчинд нийгэм, эдийн засаг, хувь хүний зүгээс үзүүлж буй сөрөг нөлөөллийг багасгахад хувь нэмэр оруулах, зөв аж төрөх ухаан, нийгмийн эрүүл мэндийг дээшлүүлэх чиглэлээр үйл ажиллагаагаа өргөжүүлж байгаатай холбоотойгоор тус байгууллагын дүрмэнд өөрчлөлт оруулаад байна.

Бидэнтэй харилцах цахим шуудангийн хаяг:

earthgreen.ngo@gmail.com 

 

 

 

 

 

 

 

 
Bookmark and Share

Үйл ажиллагаа


БАГАНУУР ХК-тай хамтран ажиллав. (2 жилийн өмнө)
Багануур ХК-ийн "Эрүүл уурхайчин" хөтөлбөрийн хүрээнд тус уурхайн ажиллагсад "Эрүүл зохистой хооллолт" сургалтанд хамрагдав.
БАНК САНХҮҮГИЙН АКАДЕМИ, БАНКНЫ ХОЛБООТОЙ ХАМТАРСАН СУРГАЛТ (2 жилийн өмнө)
Монголын Банкны Холбоо, Банк Санхүүгийн Академитай хамтран байгаль орчин, тогтвортой хөгжлийн чиглэлээр сургалт зохион байгуулав.
"УРГАМЛАН ХООЛ, ХҮНСНИЙ ҮЙЛДВЭРЛЭЛ-ХЭРЭГЛЭЭ" СУРГАЛТ (3 жилийн өмнө)
"Loving Hut" веган хоолны олон улсын сүлжээ зоогийн газрын Монгол дахь салбарын менежерүүд сургалтанд хамрагдав.

Бүгд ›


Ном хэвлэл


Бүгд ›


Facebook - т нэгдэх